שונות

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

איך להוסיף אירוע בלוח השנה של הקורס?

במשבצת "ניווט" ניכנס ל"כלי המערכת" >>"לוח שנה".

נבחר את הקורס הרצוי מהרשימה שבפינה הימנית העליונה (בממשק אנגלית הרשימה תופיע משמאל),

ונלחץ על "אירוע חדש" (בפינה העליונה השניה).

כעת נוכל להזין את שם האירוע, את תוכנו, לבחור את התאריך, ו... לשמור שינויים!!!

מזל טוב, אירוע חדש נולד בלוח השנה שלכם.