שונות

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

כיצד ניתן להקצות תפקיד?
משתתפי הקורסים מוגדרים בתפקידים הבאים: Teacher או Student או TA (=עוזר הוראה) או Grader (=בודק).
מורים רשאים למנות משתמשים לתפקידים אלו.

כדי לרשום משתמש לקורס שלך:

  • בבלוק ה'ניהול' לחצו על: משתמשים > שיוך לתפקיד.
  • לחצו על כפתור "רישום משתמשים" למעלה מימין.
בחלון שייפתח:
  • בחרו תפקיד מתפריט 'תפקידים והרשאות'.
  • בשדה החיפוש הקלידו שם פרטי או שם משפחה (או שניהם) או כתובת דוא"ל או מס' ת"ז ולחצו על חיפוש.
  • לחצו על כפתור 'רישום' שלצד המשתמש שברצונכם לרשום.
  • לחצו על כפתור ה'סיום רישום משתמשים'.
  • המתינו שהדף יתעדכן.

תפקידים נוספים שקיימים במערכת הם : Coordinator, Secretary, Colleague.
משתמש עם אחד התפקידים הללו יכול לצפות בתכני הקורס אך אינו נחשב משתתף בקורס.
כדי להקצות למשתמש אחד מהתפקידים הללו, לחצו על 'בעלי תפקידים מיוחדים' תחת 'משתמשים' בבלוק ה'ניהול'.

התפקידים Teacher, Student, TA, Grader, Coordinator, Secretary, Colleague הם תפקידים ראשיים.
משתמש יכול להיות בעל תפקיד ראשי אחד בלבד.

עם זאת, משתמש עם תפקיד ראשי יכול להיות גם בעל תפקיד/ים משני/ים.
התפקידים המשניים הקיימים הם: Editor; X-ray eyes; Restricted; and Very restricted.
כדי להקצות אחד התפקידים הללו למשתמש רשום לחצו על אייקון הדמות+ שבעמודה 'תפקידים' ובחר את התפקיד הרצוי.


** ניתן לחפש משתמשים בעברית או באנגלית.
** מס' תעודת זהות יכלול 8 או 9 ספרות (ללא ספרת הביקורת).

** משתמש שאיננו רשום ומעולם לא השתמש ב-Moodle, יאותר רק לפי כתובת דוא"ל מלאה או מס' ת"ז.