פורומים והודעות

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

איך להוסיף פורום לקורס?

נלחץ על "הפעלת עריכה".

ביחידת ההוראה שבה נרצה למקם את הפורום נלחץ על "משאבים ופעילויות".

בחלון המשאבים שנפתח נסמן "פורום" ונלחץ על "הוספה".

כעת עלינו לתת לפורום "שם" ו"תיאור" ולבחור את "סוג הפורום".

אם ברצוננו שהפורום יהיה זמין (=גלוי) רק עבור קבוצת סטודנטים מסויימת עלינו ליצור הגבלת גישה.