מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

איך למנוע את הצגת שמות הסטודנטים בעת נתינת ציונים? 

ניתן למנוע ממשתמש מסוים (למשל: grader) לראות את שמות הסטודנטים על ידי הקצאת "תפקיד משני" (Additional role) מסוג Restricted  או Very restricted.

משתמש עם אחד מתפקידים אלה אינו יכול לראות את השמות או כתובות הדוא"ל של המשתמשים או לשלוח אליהם הודעות.

משתמש שהוגדר Restricted ייראה את מס' תעודת הזהות.
משתמש שהוגדר Very restricted יראה רק את המספר הסידורי של המשתמשים (Moodle ID).

ניתן להקצות 'תפקיד משני' ברמת הקורס או ברמת המטלה, אך אם ההקצאה היא רק למטלה מסוימת- אז המטלה צריכה להיות נעולה בדוח הציונים עד להשלמת מתן הציונים.

איך מוסיפים תפקיד משני?

  • בבלוק הניהול נלחץ על "משתמשים" > "שיוך לתפקיד".
  • ברשימת המשתמשים שתיפתח נמצא את המשתמש הנבחר ונחלץ על אייקון הדמות עם הפלוס, שבעמודה המרכזית.
  • בחלונית הקטנה שתיפתח (Assign additional role) נבחר באחד התפקידים הרצויים: Restricted או Very restricted.

לחילופין, ניתן למנוע באופן גורף את הצגת שמות הסטודנטים בפעילות מסוימת, כך שלא ייראו כלל לכל צוות הקורס על ידי שינוי הגדרות: בדף הגדרות המטלה, תחת 'ציון' יש לבחור ב"שמות נבחנים מוסתרים (בזמן מתן ציון)" > כן.

לאחר שנעשה זאת המטלה תהיה נעולה ב"דוח הציונים", כלומר, הציונים אינם מעודכנים.

ניתן לבטל את "שמות נבחנים מוסתרים (בזמן מתן ציון)" מתפריט הפעולות של "ציונים" או מדף ההגדרות של המטלה. לאחר הביטול, או לאחר שכבר הוגשה המטלה הראשונה, לא ניתן לחזור לשמות מוסתרים.