מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

כיצד לגרום להגשה אוטומטית של עבודות הסטודנטים כשמסתיים זמן הגשת המטלה?

במטלה מסוג בוחן (quiz) ניתן להגדיר שאם נגמר הזמן אז כל השאלות שעליהם הסטודנט ניסה לענות יוגשו אוטומטית. 

האופציה הזו נמצאת בהגדרות הבוחן תחת "תזמון" .