מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

אחרי המבחן, איך להכשיר תשובה נוספת לשאלה אמריקנית?

קורה לפעמים שאנחנו מעוניינים להחשיב תשובה נוספת כנכונה (לשאלה אמריקנית), איך עושים זאת?

שלב א' : הגדרת תשובה נוספת כנכונה

1 . כניסה למבחן > בבלוק הניהול בוחרים ב"עריכת השאלות בבוחן".

2. איתור השאלה הבעייתית וכניסה ל"עריכה" שלה (לחיצה על גלגל השיניים).

3. תחת "תשובות" ניגש אל המסיח המיועד ונשנה את הציון שבצדו (100% = ניקוד מלא ; 50% - מחצית הנקודות). 

(אין צורך לשנות את הניקוד עבור התשובה הנכונה המקורית)

4. שמירת שינויים.

שלב ב': חישוב ציוני הסטודנטים מחדש

1 . ניכנס לדף המבחן ונבחר ב"נסיונות מענה".

2 . כעת נבחר ב"דרג מחדש את הכל" ונמתין. ציוני הסטודנטים יחושבו כעת מחדש.