מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

איך לאפשר הארכת זמן במבחן לסטודנט מסוים?

ניכנס לדף הבוחן.

  • מתן הארכת זמן לסטודנט יחיד

בבלוק הניהול (בצד הדף) נבחר ב"הגדרות משתמש מותאמות".

במסך שיפתח, נלחץ על "הוספת הגדרות מותאמות למשתמש" ונבחר את הסטודנט/ית המבוקש/ת מרשימת הסטודנטים.

(שימו לב שהרשימה מוצגת בסדר אלפביתי של שמות המשפחה).

נגדיר את מועדי התחלה וסיום הבוחן, ו/או נגדיר את פרק הזמן שיועמד לרשות הסטודנט (בשדה "הגבלת זמן").

לא נשכח "שמירה".

  • מתן הארכה מרוכזת לקבוצת סטודנטים:    

1. תחילה ניצור את הקבוצה:

בבלוק הניהול של הקורס נבחר "משתמשים> קבוצות" ואז "יצירת קבוצה", וניתן שם לקבוצה (למשל: "הארכת זמן").

נסמן את הקבוצה שיצרנו ונוסיף אליה משתמשים ("הוספת/הסרת משתתפים מקבוצה" > בחירת משתמשים מהרשימה ולחיצה על "הוספה").

הערה: אפשר להוסיף משתמשים גם לאחר השלב השני.

2.     בשלב השני נגדיר את הזמן לקבוצה שיצרנו:

בבלוק הניהול של הבוחן נבחר ב"הגדרות קבוצה מותאמות".

נבחר בקבוצה שיצרנו ("הארכת זמן") ונגדיר את משך הזמן הרצוי – הגדרות אלו ידרסו את משך-הזמן שמוגדר בבוחן הכללי, עבור משתמשי הקבוצה.