מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

למה אני לא יכול לשנות ציון בפעילות כלשהי? או: איך לניתן לעדכן ציון?

אם שיניתם ציון של פעילות בדוח הציונים ייתכן שתתקשו לשנותו דרך הפעילות עצמה.
לדוגמא, אם הוזן ציון לסטודנט מסוים במשימה מסוימת, עורך הציון לסטודנט שבמשימה זו ('מתן ציון/צפייה בכל נסיונות המענה' >> לחיצה על סמליל העריכה שלצד שם הסטודנט) יציג את הכיתוב "ציון זה נעול בדוח הציונים", במקום להציג את החלון הרגיל להזנת ציון.
בדוח הציונים עצמו, תיבת הציון של מטלה זו/סטודנט זה תיראה מודגשת.

כדי לאפשר את עדכון הציון דרך הפעילות עצמה יש להיכנס לדף העריכה של הציונים ('הפעלת עריכה' ואח"כ לחיצה על סמליל העריכה שלצד תיבת הציון), ולשנות את הסימונים שבתיבת הסימון 'נעול' או 'ניתן לכתיבה מחדש'.