מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

איך להסתיר את הציון מהסטודנטים?

הסתרת הציונים במוודל2 נעשית כך:

  • הפעלת עריכה

  • כניסה ל"ציונים"

  • לחיצה על גלגל השיניים כמתואר בתמונה המצורפת

  • סימון V במשבצת "הסתרה".

הסתרת ציונים

אפשר, כמובן, לקבוע תאריך מסויים בו הציונים יהפכו לגלויים עבור הסטודנטים באמצעות לחיצה על "הגדרות נוספות".

אפשרויות נוספות מוצגות כאן.