מבחנים וציונים

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

כיצד ניתן למנוע תגי HTML בעת מתן ציונים באמצעות "משוב מהיר" או בהערות משוב על מטלה?

בדוח הציונים, אם האפשרות "הצגת משוב מהיר" מופעלת (ציונים > המאפיינים שלי: דוח ציונים בקורס זה), אז ניתן להזין משוב ישירות בעמודת הציונים (לאחר 'הפעלת עריכה').
הבעיה היא שאם כבר הוזן משוב לסטודנט מסויים באמצעות העורך שבדף הזנת ציונים, אז בשדה המשוב המהיר המקביל לו יופיעו תגי HTML טורדניים.
כמו כן, במטלה, אם הוזן משוב בעורך הציונים שבדף "צפה בכל ההגשות" - אז שדה הערות המשוב המקביל לו יציג תגי HTML.

על מנת להימנע מתגי HTML בשני הדפים הללו, יש להכנס לדף ההגדרות של הציונים (ציונים >המאפיינים שלי: דוח ציונים בקורס זה > כללי > הגדרות נוספות) ובשדה Editor for feedback (עורך) לבחור ב'Plain text editor' ('עורך טקסט רגיל').
שימו לב: פעולה זו לא "תנקה" משובים שכבר הוזנו.