ענייני תצוגה

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

הוספת תמונה בתפריט יחידות ההוראה

אחרי שבחרנו בתצוגת "יחידות הוראה בטבלת תמונות" נחזור לדף הראשי של הקורס.

נלחץ על הפעלת עריכה.

מתחת למשבצת תמונת יחידת ההוראה נלחץ על "עדכון תמונה".

בדף שייפתח: נגרור את התמונה המבוקשת, שהוכנה מראש, מתיקיית המחשב אל איזור החץ הכחול.

בסיום, לא לשכוח :"שמירת שינויים".