כניסה והתחברות

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

 כיצד ניתן למנוע את האפשרות לרישום עצמי?

בשבועיים הראשונים של הסמסטר מתאפשר "רישום עצמי" של הסטודנטים לכל קורס בו ייחפצו. וזאת כדי לאפשר גישה לחומרי הקורס גם לאותם סטודנטים שנתקלו בבעיות בהרשמה, וכן כדי לאפשר לסטודנטים לטעום מהקורסים לפני שהם מחליטים סופית אם להירשם לקורס. רישום זה יבוטל לאחר שבועיים והסטודנט יימחק מאתר הקורס אם לא יסדיר את הרשמתו לקורס בדרכים המקובלות.

במקרים נדירים נרצה למנוע את האפשרות לרישום העצמי, גם בשבועיים האלו. איך עושים זאת?

  1. בבלוק ה'ניהול' של הקורס: הכנסו ל"משתמשים" > "שיטות שיוך לתפקיד".
  2. בדף שייפתח, לחצו על גלגל השיניים של "שיוך עצמי".
  3. בדף שייפתח, בשדה "אפשר הרשמות קיימות" בחרו ב-"לא".

כעת, לא יתאפשר רישום עצמי לקורס שלכם.