תשובות לשאלות סטודנטים (FAQ)

נתקלתם בבעיה? חפשו כאן את פתרונה.

כיצד מתחברים למוודל?

שם המשתמש הוא מס' תעודת הזהות ללא ספרת הבקורת, כולל אפסים תחיליים אם ישנם.

הסיסמה היא הקוד הסודי האוניברסיטאי (קוד המידע האישי, מופיע בפנקס התשלומים).

לא לשכוח ללחוץ על login