מבחנים וציונים

סטודנט מתלונן שביצע את המטלה אך עבודתו לא נשמרה, האם ניתן לבדוק את טענתו?

במקרים כאלו כדאי להעזר ביומני המעקב: להכנס בבלוק הניהול ל: 

דוחות > יומני מעקב - ולבחור ברשימה העליונה את שם הסטודנט (תחת "כל המשתתפים") וללחוץ על  "הצגת יומני מעקב אלו".

שם ניתן לראות באיזה יום ובאיזו שעה הוא נכנס לאתר הקורס והאם בכלל צפה במטלה ו/או החל לבצעה.

בהתאם לממצאי הדו"ח נוכל להחליט כיצד להתייחס לטענתו.