ענייני תצוגה

שאלות הנוגעות לחומרים שהעליתם לאתר הקורס אבל לא מוצגים בדיוק באופן שעליו חלמתם