כניסה והתחברות

בעיות מהסוג המרגיז ביותר: בעיות בהתנעה (סיסמאות, חסימות ושאר ירקות)